Wij zetten enkele veel gestelde vragen of opmerkingen voor je op een rij.

Vloerisolatie

Gespoten polyurethaanschuim (PUR) bestaat uit twee hoofdcomponenten die worden gemengd en reageren om het schuim te vormen: polyol en isocyanaat. Deze componenten worden ook wel monomeren genoemd, hoewel ze technisch gezien polymeren zijn voordat ze worden gemengd.

Het polyol is het reagens dat de hydroxylgroepen bevat en het isocyanaat bevat de isocyanategroepen. Deze twee componenten reageren met elkaar in een chemische reactie die bekend staat als de urethanereactie. Hierbij worden de monomeren gekoppeld en vormen ze een polyurethaanpolymeer, dat resulteert in de vorming van het schuim.

Tijdens het aanbrengen van gespoten PUR vloerisolatie komen er inderdaad dampen vrij, die na enkele uren en vooral na het ventileren (min. 2 uur) van de woning volledig verdwijnen (op kip zetten van ramen). Het eindproduct is echter volledig onschadelijk en reukloos.

Neen, als  gespoten PUR correct is geplaatst heeft het uitgeharde schuim een draagvermogen van 22.433, 76 kg/m2 (=220kPa). Dus na plaatsing van vloerverwarming, chape en vloerafwerking kan de PUR nog makkelijk met 22.000 kg/m2 belast worden. 

PUR kan enkel verzakken als:

 1. Niet naleven van voorschriften omtrent opslag (grondstoffen) en verwerking (machines).
 2. PUR-schuim met onvoldoende kerndichtheid.

Maar verzakkingen van de vloeren kan wel diverse andere oorzaken hebben:

 • Onvoldoende uitzettingsvoegen in de chape. Per max 40 m2 en lengtes van max 8 meter;
 • Randisolatie te dun. Bij vloerverwarming zijn deze dikker (minstens 8 mm);
 • Randisolatie afgesneden voor de plaatsing van de vloertegels en het voegsel loopt ook in die voeg. Zo kan deze niet meer vrij uitzetten. Voorkom dit door de randisolatie op 15 mm boven de chape af te snijden of na het plaatsen van de vloertegels;
 • Te snelle plaatsing van de vloertegels. Hierdoor kan de chape niet meer drogen en gaan de opbouwende spanningen voor vervorming zorgen (veel voorkomend probleem). Een standaard chape dient minimaal 28 dagen te drogen en bij vloerverwarming komt daar de opstart en afbouw termijn extra erbij;
 • Te fijn zand gebruikt bij het chappen. Bij fijn zand zal er meer water gebruikt dienen te worden. Gebruikt grof rijnzand met korrel 0,7 mm.


Ja en neen, in principe moet de woning winddicht staan. Dit is meestal na het plaatsen van de ramen en deuren.

Maar soms gebeurt het dat de plaatsing van de ramen lang op zich laat wachten. Je kan er dan voor kiezen om de woning dicht te zetten met een stevige PVC-folie die bevestigd is aan een houten kader of het plaatsen van OSB-platen.

Wel is het dan cruciaal dat de raam- en deurdorpels reeds geplaatst zijn, want deze vormen de uiteindelijke waterpas waarnaar gewerkt moet worden.

Neen, gespoten PUR is als vloerisolatie milieuvriendelijker dan een "milieuvriendelijk" alternatief.

In eerste instantie lijkt het vreemd dat een synthetisch isolatiemateriaal milieuvriendelijker is dan ecologische isolatiematerialen. Maar het is belangrijk dat we een isolatiemateriaal in zijn praktische toepassing bekijken.

Laat mij dit verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Een ‘milieuvriendelijk’ alternatief voor vloerisolatie is geëxpandeerde kurk. Als we enkel rekening houden met het isolatiemateriaal ligt de milieukost van kurk 1,67 €/m² lager dan dat van gespoten PUR.

Op papier is geëxpandeerde kurk dus een milieuvriendelijker alternatief. Maar laten we dit nu in de praktijk bekijken.

Om een R-waarde van 5 m²K/W te halen hebben we ± 12 cm gespoten PUR nodig, om dezelfde R-waarde te halen hebben we ± 20 cm geëxpandeerde kurk nodig. Dit komt door de isolatiewaarde (λ-waarde) van gespoten PUR 0,025 W/mK, in vergelijking met kurk, 0,040 W/mK. Daarbij moeten we ook rekening houden met de plaatsingstechniek. Gespoten PUR wordt rechtstreeks aangebracht op de betonplaat. Bij het plaatsen van geëxpandeerde kurk moet er eerst een uitvullaag voorzien worden van ± 5 à 7 cm. Als we rekening houden dat de milieukost van deze uitvullaag tussen de 2,5 – 3,5 €/m² ligt. Zien we dat de milieukost van geëxpandeerde kurk stijgt en 0,83 – 1,83 €/m² hoger ligt dan gespoten PUR. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de totale vloeropbouw. De dikte van de isolatielaag bij gespoten PUR is ±12 cm, bij geëxpandeerde kurk is deze al ±25 cm. Dit betekent dat er minstens 2 extra metsellagen moeten worden voorzien, dit zal nog harder doorwegen op de totale milieukost van geëxpandeerde kurk.

Uit dit voorbeeld kunnen we vaststellen dat gespoten PUR in de praktijk milieuvriendelijker is dan zijn ‘milieuvriendelijk’ alternatief.

Vloerisolatie in gespoten PUR heeft geen droogtijd nodig. Het isolatieschuim expandeert binnen 0 tot 6 seconden en wordt kleefvrij na 1 minuut. Na ongeveer 3 minuten kan er over de PUR gelopen worden, hoewel het nog niet volledig uitgehard is.

Als er vloerverwarming wordt geïnstalleerd, wordt de vloerisolatie in gespoten PUR direct (± 20 minuten wachttijd) machinaal geëgaliseerd tot een vlak oppervlak.

Na 2 uur ventilatie (door de ramen op kip te zetten) kunnen de ruimtes betreden worden.

Niet noodzakelijk, wel vormt een gespoten PUR een goede basis voor het massa-veer-massa principe. 

Gespoten PUR vormt dan de massa, hierop wordt dan de veer geplaatst, de akoestische mat. Op deze matten wordt dan de chape geplaatst wat het uiteindelijk massa-veer-massa vloeropbouw vormt. 

Het is mogelijk om isolatieplaten zelf te plaatsen, maar er zijn enkele belangrijke overwegingen die moeten worden gemaakt. Ten eerste vereist het plaatsen van isolatieplaten een zorgvuldige uitvoering om ervoor te zorgen dat er geen kieren en spleten ontstaan waar warmteverlies kan optreden. Dit kan enige expertise en ervaring vereisen om het correct uit te voeren.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat isolatieplaten over het algemeen duurder zijn dan vloerisolatie met gespoten PUR. Dit komt doordat isolatieplaten extra materiaalkosten met zich meebrengen, zoals de uitvulchape, PVC-folie en extra PUR-schuimbussen. Bovendien kan het plaatsen van isolatieplaten meer tijd en arbeid vergen, wat ook kosten met zich meebrengt.

Vloerisolatie met gespoten PUR daarentegen biedt vele voordelen, waaronder een naadloze isolatielaag, optimale pasvorm en luchtdichtheid. Gespoten PUR kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden aangebracht en biedt uitstekende thermische prestaties.

Daarom, als kostenbesparing een belangrijke factor is en je toch wilt zorgen voor een kwalitatieve en efficiënte vloerisolatie, kan het verstandiger zijn om te kiezen voor vloerisolatie met gespoten PUR in plaats van isolatieplaten. Een professionele isolatiespecialist kan je adviseren over de beste oplossing op basis van je specifieke situatie en budgettaire overwegingen.

Er zijn verschillende redenen waarom gespoten PUR-schuim de voorkeur kan hebben boven PUR-platen:

 1. Naadloze isolatie: Gespoten PUR-schuim wordt ter plaatse aangebracht en vormt een naadloze isolatielaag. Hierdoor worden koudebruggen en warmtelekken geminimaliseerd, wat resulteert in een betere thermische prestatie van het gebouw.
 2. Perfecte pasvorm: Gespoten PUR-schuim past zich aan de vorm van het oppervlak aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen of oppervlakken met onregelmatige vormen. Hierdoor wordt de isolatie optimaal benut zonder verlies van kostbare ruimte.
 3. Luchtdichtheid: Gespoten PUR-schuim vult alle kieren en spleten, waardoor luchtlekken worden voorkomen. Dit draagt bij aan een betere energie-efficiëntie van het gebouw en vermindert het risico op vochtproblemen.

Ja, PUR schuimen vertonen verschillen op gebied van mechanische sterkte (druksterkte) en fysische eigenschappen (isolatiewaarde, thermische drift,...) op basis van het verschil in hun cellulaire morfologie. 

Deze cellulaire morfologie wordt bepaald door de verschillende type's polyol en isocyanaat dat gebruikt wordt, afhankelijk van de gewenste eigenschappen van het schuim, zoals de dichtheid, flexibiliteit en isolatievermogen.

 1. Voorbereidingsfase: Dit omvat het inspecteren van de oppervlakken waarop het gespoten PUR-schuim wordt aangebracht. Eventuele losse materialen, vuil of stof moeten worden verwijderd. Daarnaast kan het nodig zijn om openingen of scheuren te dichten voordat de isolatie wordt aangebracht.
 2. Applicatiefase: In deze fase wordt het gespoten PUR-schuim aangebracht op de juiste oppervlakken. Het PUR-schuim wordt aangebracht met behulp van speciale spuitapparatuur. Het mengsel van polyol en isocyanaat reageert chemisch en vormt het schuim terwijl het wordt aangebracht. Het schuim zet uit en vult de gewenste ruimte op.
 3. Uithardingsfase: Nadat het gespoten PUR-schuim is aangebracht, begint de laatste fase. Het uitharden, dit proces kan enige tijd duren, afhankelijk van de specifieke formulering van het gebruikte PUR-schuim. Tijdens de uithardingsfase krijgt het schuim zijn definitieve structuur en sterkte.

De luchtvochtigheid in de kruipkelder ligt ± 20% hoger dan in de bewoonde ruimtes van de woning. Dit betekent dat er in de kruipkelder meer waterdamp aanwezig is. Daarom is het belangrijk om te kiezen voor een geslotencellig isolatiemateriaal.

De aanwezigheid van grote hoeveelheden water in het reactiemedium leidt tot druk fluctuaties en veroorzaakt bijgevolg de vervorming in de gesloten cellulaire morfologie van PUR. Verder door de reactie van water en isocyanaat krijgt het schuim een hogere thermische geleidbaarheid, hoe lager hoe beter!

Het is beter om de kruipruimte te isoleren met gesloten-cellig schuim dan met open-cellig schuim om verschillende redenen:

 1. Dampdichtheid: Geslotencellig schuim is zeer goed bestand tegen vocht en voorkomt dat vocht en waterdamp de isolatie binnendringen. Dit voorkomt de groei van schimmels en bacteriën en verlengt de levensduur van de isolatie.
 2. Hogere isolatiewaarde: Geslotencellig schuim heeft een hogere R-waarde dan opencellig schuim, wat betekent dat het beter isoleert en meer warmte vasthoudt.
 3. Sterkere structuur: Geslotencellig schuim is steviger en heeft een hogere dichtheid dan opencellig schuim. Hierdoor is het beter bestand tegen compressie en kan het beter worden gebruikt om de vloeren in de kruipruimte te ondersteunen.
 4. Insecten en knaagdieren: Geslotencellig schuim is minder aantrekkelijk voor insecten en knaagdieren, omdat het minder toegankelijk is en minder vocht bevat.
 5. Brandveiligheid: Geslotencellig schuim is brandwerender dan opencellig schuim en biedt meer bescherming tegen brand.

Kortom, gesloten-cellig schuim biedt betere isolerende eigenschappen, is beter bestand tegen vocht, insecten en knaagdieren, biedt meer ondersteuning en is brandveiliger dan opencellig schuim.

Chapewerken

Een standaard chape is 8 cm. Maar de opbouwhoogte laat dit niet altijd toe, door een additief toe te voegen aan de chape kan er 5 cm chape worden geplaatst.

Bij vloerverwarming is het belangrijk dat de chape minimaal 7 cm dik is, voor een goede warmtespreiding. 

Wanneer tijd een belangrijke factor is kan je best opteren om eerst de vloerisolatie en chape te plaatsen. Want de chape moet min. 28 dagen uitdrogen maar is al beloopbaar na 5 - 7 dagen. Dit betekent dat de bezetter na 5 - 7 dagen kan beginnen met de bezettingswerken. 

Als de bezetting reeds geplaatst is wordt deze afgeschermd met een beschermingsfolie zodat deze niet besmeurd wordt. Belangrijk punt als de bezetting reeds geplaatst is, hoekprofielen moeten ± 20 cm boven betonplaat afgeknipt worden. Anders bestaat de kans dat de PUR- of chape darm achter de profiel blijft haken en deze lostrekt.

Ja, je kan de droogtijd drastisch laten dalen door droogversnellers toe te voegen. 

 • Versneller 10: 14 à 16 dagen
 • Versneller 15: 8 à 10 dagen
 • Versneller 20: 2 à 4 dagen

Het mechanische ventileren of het plaatsen van bouwdrogers gaat enkel de bovenste laag van de chape sneller laten drogen en wordt dan ook afgeraden.

De droogtijd van een standaard chape van 8 cm bedraagt 28 dagen.

Bij een lagere vloeropbouw waar 5 cm chape wordt voorzien, is de droogtijd voor een cementgebonden chape met additief 14 dagen en voor een anhydriet 35 dagen.

Door toevoeging van droogversnellers kan de droogtijd drastisch verkort worden tot enkele dagen.

Het wapeningsnet is belangrijk om de krimpspanningen te verdelen over de gehele vloeroppervlakte, het opnemen van buig- en vooral trekspanningen en de netten nemen ook de differentiële zetting op bij scheurvorming.

Vezelwapening zijn kunststofvezels die worden toegevoegd aan de chape. Deze vervangen NIET de wapeningsnetten, maar kunnen wel gecombineerd worden om krimpscheurtjes (plastische krimp) te beperken.

Luchtdichtheid

  Luchtdichtheid is de mate waarin een gebouw of woning ongewenste luchtstromen tussen binnen en buiten voorkomt. Een luchtdichte woning zorgt voor een betere energie-efficiëntie en comfort, omdat er minder warmteverlies is en de luchtkwaliteit beter onder controle gehouden kan worden.

  Het verbeteren van de luchtdichtheid van een woning kan gedaan worden door het afdichten van luchtlekken, bijvoorbeeld door het plaatsen van een dampscherm, tochtstrips, het dichten van kieren en naden,...

  Het type dampscherm dat je het beste kunt plaatsen, hangt af van verschillende factoren, zoals het type isolatie dat je gebruikt, de klimatologische omstandigheden en de bouwmaterialen van de woning. Over het algemeen wordt echter aangeraden om te kiezen voor een dampscherm met een hoge dampremmende waarde (mu-waarde) om te voorkomen dat vochtige lucht van binnen in de isolatie en de constructie kan doordringen.

  Ja, luchtdichtheid is ook belangrijk in de zomer. In de zomer kan er namelijk warme en vochtige buitenlucht naar binnen stromen door openingen en kieren in de gebouwschil, wat kan leiden tot een oncomfortabel binnenklimaat en hogere koelkosten. Door de luchtdichtheid te verbeteren, kan de warme en vochtige buitenlucht buiten worden gehouden en kan de binnentemperatuur beter worden gereguleerd met minder energie.

  Bovendien kan een goede luchtdichtheid helpen om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren, aangezien het voorkomt dat verontreinigde buitenlucht de binnenlucht kan verstoren.

  Dampdiffusie of de µd-waarde is een maat voor de dampdoorlatendheid van een materiaal. Het geeft aan in welke mate waterdamp kan diffunderen door een materiaal. De µd-waarde wordt uitgedrukt in meters en is afhankelijk van de materiaaldikte en het materiaaltype. Hoe lager de µd-waarde, hoe beter de dampremmende of dampdichte eigenschappen van een materiaal.

  Een dampscherm is een folie of membraan dat geïnstalleerd wordt aan de warme zijde van de isolatielaag om vochttransport vanuit de woning naar de isolatie te voorkomen. Het dient om de luchtvochtigheid en dampdruk binnen de woning te reguleren.

  Er zijn verschillende methoden om de luchtdichtheid van een woning te meten, zoals een blower door test. Dit is een test waarbij er met behulp van een ventilator lucht in het gebouw wordt geblazen en de drukverschillen gemeten worden om de luchtlekken te identificeren.

  Ventilatie en luchtdichtheid zijn twee verschillende concepten die belangrijk zijn voor een goede binnenluchtkwaliteit en energiezuinigheid van een gebouw.

  • Ventilatie heeft betrekking op het doelbewust aanvoeren van verse lucht en afvoeren van vervuilde lucht om een gezond binnenklimaat te behouden. Ventilatie kan op verschillende manieren worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door middel van natuurlijke ventilatie via ramen en ventilatieroosters of door middel van mechanische ventilatie met een ventilatiesysteem.
  • Luchtdichtheid, aan de andere kant, heeft betrekking op het voorkomen van onbedoelde luchtstromen tussen binnen en buiten, waardoor er minder warmteverlies optreedt en het energieverbruik wordt verminderd. Een luchtdichte gebouwschil voorkomt dat er koude lucht van buiten naar binnen stroomt of dat warme lucht van binnen naar buiten ontsnapt.

  Kortom, ventilatie en luchtdichtheid zijn beide belangrijk voor een gezond en energiezuinig binnenklimaat, maar ze hebben verschillende doelen en vereisen verschillende oplossingen.

  Over het algemeen zijn materialen zoals OSB, MDF en multiplex niet luchtdicht van zichzelf, maar ze kunnen wel worden gebruikt om een luchtdichte barrière te creëren in combinatie met specifieke luchtdichte folies, tapes en afdichtingsmiddelen. Het is daarom belangrijk om alle naden en verbindingen zorgvuldig af te dichten met behulp van geschikte materialen en technieken om de luchtdichtheid van de constructie te waarborgen. Ook kan het gebruik van speciaal ontworpen luchtdichte OSB-platen, MDF-platen of multiplex-platen een optie zijn om de luchtdichtheid te verhogen. Het is daarom belangrijk om de specifieke toepassing en vereisten van uw project te bespreken met een professionele isolatiespecialist om de beste oplossing te vinden voor uw specifieke situatie.

  Dak- en muurisolatie

  Cellulose isolatie is een isolatiemateriaal dat gemaakt is van gerecycled papier. Het papier wordt vermalen en behandeld met een brandvertragend middel, zoals boorzout, om het onbrandbaar te maken. Vervolgens wordt het papier in vlokken geblazen of gespoten in de holle ruimtes van een gebouw, zoals in de muren, het dak en de vloeren.

  Cellulose isolatie heeft een hoge isolatiewaarde en biedt goede geluids- en brandwerende eigenschappen. Het is bovendien een duurzaam en milieuvriendelijk isolatiemateriaal omdat het gemaakt is van gerecycled papier. Het kan gemakkelijk worden aangebracht zonder dat er ingrijpende verbouwingen nodig zijn, en het is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

  Cellulose isolatie heeft ook een goede vochtregulerende werking, waardoor het vocht kan opnemen en weer afgeven aan de omgeving. Dit voorkomt vochtproblemen in de constructie en zorgt voor een gezond binnenklimaat.

  Al met al is cellulose isolatie een populair isolatiemateriaal vanwege de hoge isolatiewaarde, duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en vochtregulerende eigenschappen.

  Hoe ze cellulose-isolatie maken, is niet erg ingewikkeld. Het begint allemaal met gerecycled papier, dat in bulk geleverd wordt. Werknemers laden het papier op een transportband en vanaf dat moment is het hele proces geautomatiseerd. Het papier gaat eerst in een machine die de primaire mixer wordt genoemd. Het scheidt de gebundelde stukken en bereidt ze voor op de versnippering. Een krachtige magneet van de machine verwijdert nietjes, paperclips en alle andere stukjes metaal.

  Van daaruit gaat het papier in een papiervernietiger die het in stukken van ongeveer 5 cm lang scheurt. De fabriek mengt het versnipperde papier met mineralen, zoals boorzuur een natuurlijk mineraal dat brandvertragend werkt. Het boorzuur maakt de isolatie ook ongediertebestendig en helpt schimmelrot en corrosie tegen te gaan.

  Hierna versnippert een machine, het papier in kleine stukjes van ongeveer 4 millimeter lang en voegt extra boorzuur toe.

  Vanaf het moment dat het gerecyclede papier per vrachtwagen aankomt, tot het van de lijn komt als kant-en-klare cellulose isolatie, duurt ongeveer 20 minuten. Maar de isolatie verlaat de fabriek niet voordat ze grondig is getest op veiligheid. Een belangrijke test beoordeelt wat open ontvlambaarheid wordt genoemd. Ze verwarmen de isolatie tot 50 ° C om de temperatuur van een dak in de hete zon weer te geven, waarna ze de cellulose ontsteken. Als het process goed is verlopen reist de vlam, maar dooft dan uit dankzij het boorzuur. Als dat binnen een bepaalde afstand gebeurt, is de isolatie veilig en goedgekeurd. Een externe onderzoeksbureaus test het product ook op veiligheid om de resultaten van de tests van het bedrijf onafhankelijk te bevestigen.

  Na deze tests blaast een geautomatiseerde verpakkingsapparaat 12,5 kg isolatie in een zak. En tegelijkertijd wordt de cellulose samengeperst tot een blok. 

  Om dampdiffusie in houtskeletwoning te vermijden is het belangrijk om de wanden luchtdicht te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van dampremmende folie aan de binnenzijde van de wanden en het plaatsen van een onderdak aan de buitenzijde van het dak. Op deze manier wordt voorkomen dat vochtige lucht in contact komt met de constructie en condenseert, wat kan leiden tot vochtproblemen en schimmelvorming.

  Daarnaast kan het gebruik van dampopen isolatiemateriaal, zoals cellulose isolatie, helpen om dampdiffusie te verminderen. Dit type isolatiemateriaal laat vochtige lucht toe om door te dringen en te verdampen, waardoor de kans op vochtproblemen wordt verkleind.

  Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie in de woning is om vochtige lucht af te voeren. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem of kunnen er ventilatieroosters worden geplaatst in de ramen en deuren.

  Een onderdak is een extra laag die tussen de dakbedekking en de isolatie of de dakconstructie wordt geplaatst. Het heeft verschillende voordelen:

  1. Waterdichtheid: Het onderdak beschermt de dakconstructie tegen regen, sneeuw, en andere weersomstandigheden. Hierdoor wordt voorkomen dat water in de dakconstructie binnendringt en schade veroorzaakt.
  2. Luchtdichtheid: Het onderdak zorgt ervoor dat er geen lucht van buiten naar binnen kan komen en andersom. Hierdoor wordt het energieverlies in de woning beperkt.
  3. Ventilatie: Het onderdak zorgt voor ventilatie tussen de dakbedekking en de isolatie. Hierdoor kan vochtige lucht ontsnappen en wordt het risico op vochtproblemen verminderd.
  4. Bescherming tegen warmte en koude: Het onderdak zorgt ervoor dat de dakconstructie beschermd wordt tegen de invloeden van warmte en koude. Hierdoor wordt het risico op schade en slijtage aan de dakbedekking en de isolatie verminderd.
  5. Brandveiligheid: Een onderdak kan ook bijdragen aan de brandveiligheid van het dak. Het kan de verspreiding van brand vertragen en zo de schade beperken.

  Onderdaken worden onderverdeeld in 3 klasse, afhankelijk van hun dampdiffusieweerstand. In het verleden gebruikte men voornamelijk niet dampdoorlatende onderdaken (S0), terwijl er vandaag de dag hoofdzakelijk dampdoorlatende (S1) en zeer dampdoorlatende (S2) onderdaken worden gebruikt. Bij deze laatste 2 ligt het risico op inwendige condensatie een stuk lager.

  S1: Houtvezelplaat, Vezelcementplaat, Folie uit polyethyleentereftalaat (PET) met een coating uit polyurethaan (PU),…

  S2: Ongeweven polyethyleenvezels (PE), Meerlagige polypropyleenfolie (PP), polyolefinen omhulde polyethyleenfolie (PE),…

  De dakisolatie moet aan de binnenkant van de dakconstructie geplaatst worden, tussen de dakspanten of kepers. Dit wordt ook wel een 'warm dak' genoemd. Bij een 'koud dak' wordt de isolatie aan de buitenkant van de dakconstructie geplaatst, maar dit wordt tegenwoordig niet meer aanbevolen omdat het risico op condensatie en vochtproblemen groter is. Het is belangrijk dat de dakisolatie op de juiste manier geplaatst wordt om een goede thermische isolatie te garanderen en vochtproblemen te vermijden.

  Flensdekens uit minerale wol zijn doorgaans niet geschikt voor het isoleren van een hellend dak omdat ze niet goed passen tussen de dakspanten en de kepers, waardoor er vaak kieren en gaten ontstaan waarlangs warmte kan ontsnappen. Ook hebben flensdekens vaak een lagere isolatiewaarde per m² dan isolatiematerialen die speciaal ontworpen zijn voor hellende daken, zoals ingeblazen cellulose. 

  Bovendien is het vaak lastig om flensdekens goed luchtdicht af te werken, wat leidt tot verlies van isolatiewaarde door convectie en infiltratie van vochtige lucht. 

  De lambda-waarde (ook wel thermische geleidbaarheid genoemd) is een maat voor de warmtegeleiding van een materiaal. Het geeft aan hoeveel warmte er per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil wordt doorgelaten door een materiaallaag van één meter dik. Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter de isolatiewaarde van het materiaal. 

  De eenheid van lambda-waarde is W/mK (watt per meter per Kelvin). Een voorbeeld: PUR-isolatie heeft een lambda-waarde van ongeveer 0,025 W/mK, terwijl glaswol een lambda-waarde heeft van ongeveer 0,040 W/mK. Dit betekent dat PUR-isolatie beter isoleert dan glaswol omdat het minder warmte doorlaat.

  Cellulose-isolatie is gemaakt van fijn vermalen krantenpapier of karton en bevat kleine vezels die geluidstrillingen absorberen en dempen.

  Wanneer cellulose wordt ingeblazen in muren, zoldervloeren of daken, kan het de geluidsgolven opvangen en voorkomen dat deze geluidsgolven zich door de structuur van het gebouw verspreiden. Dit kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van het geluidsniveau in jouw woning of kantoor.

  Hoewel sommige doe-het-zelvers hun eigen isolatie kunnen installeren, raden we aan om een professioneel isolatiebedrijf in te schakelen. Dit komt omdat het installeren van isolatie een nauwkeurig proces is dat professionele vaardigheden en apparatuur vereist. Bovendien kan een foutieve installatie leiden tot energieverspilling en zelfs gezondheidsrisico's.

  Het isoleren van uw huis heeft verschillende voordelen. Het kan uw energierekeningen verlagen, uw huis comfortabeler maken door de temperatuur beter te regelen, de geluidsoverlast verminderen en uw woningwaarde verhogen.

  Een voorstel op maat? Vraag een gratis offerte op.
  Offerte